APK

Een Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, voorkomt dat er gevaarlijke situaties ontstaan met voertuigen die te onveilig zijn om nog aan het verkeer deel te nemen. Bovendien beschermen we op deze manier het milieu: auto’s en bussen die teveel schadelijke stoffen uitstoten, worden afgekeurd.

U hoeft de APK niet tot het allerlaatste moment uit te stellen. U kun uw auto al vanaf 2 maanden voor de APK-vervaldatum laten keuren. De nieuwe APK-vervaldatum blijft dan hetzelfde, plus 1 of 2 jaar (afhankelijk van hoe vaak uw voertuig gekeurd moet worden). U hoeft het voertuig de volgende keer dus niet 2 maanden eerder te keuren.

Bijvoorbeeld: Uw APK vervalt op 13 mei 2020. Als u uw voertuig laat keuren in de periode tot maximaal 2 maanden vóór de APK-vervaldatum, tot op maximaal 13 maart 2020, dan blijft de nieuwe APK-vervaldatum hetzelfde (13 mei) plus 1 of 2 jaar, afhankelijk van hoe vaak uw voertuig gekeurd moet worden.

Keurt u in dit voorbeeld meer dan 2 maanden voor de vervaldatum (op 12 maart 2020 of eerder), dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum (12 maart of eerder) plus 1 of 2 jaar (afhankelijk van hoe vaak uw voertuig gekeurd moet worden).

Een nieuwe auto die op benzine rijdt, moet na vier jaar voor het eerst op voor de APK.
Bij een dieselauto is dat drie jaar. Diesels moeten vervolgens ieder jaar worden gekeurd.
(3-1-1-1 etc.) Benzineauto’s moeten na die eerste APK-keuring om de twee jaar gekeurd
worden tot ze acht jaar oud zijn: daarna moeten ze elk jaar worden nagekeken (4-2-2-1-1
etc.) Wanneer uw auto al eerder is gekeurd, kunt u uitgaan van de datum op het laatste
keuringsrapport. Dit is een vervaldatum; vóór die tijd moet de auto opnieuw worden
gekeurd. Dat mag al twee maanden van tevoren, met behoud van de oorspronkelijke
vervaldatum. Zo is de wagen maximaal 14 maanden APK gekeurd.

Net als auto’s met een verbrandingsmotor moeten ook hybride en volledig elektrische
auto’s APK gekeurd worden. De tests die gedaan worden zijn ongeveer hetzelfde als
bij een auto die op benzine, diesel of gas rijden, alleen wordt er ook gekeken naar de
elektrische aandrijflijn en de onderdelen daarvan.

Voor elektrische auto’s gelden op dit moment dezelfde APK-termijnen als voor benzineauto’s:
  na het vierde levensjaar de eerste keuring
  vervolgens om de twee jaar
  na acht jaar elk jaar